KerkNet Wageningen

KerkNet Wageningen is een informeel platform waarin 11 verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen contact met elkaar onderhouden en elkaar op de hoogte houden over wat er bij hen in de gemeenschap speelt. In KerkNet Wageningen zijn de volgende geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd:

De deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen geven sturing aan KerkNet. Daarvoor neemt namens iedere gemeenschap een afgevaardigde plaats in de ‘Vergadering van Sleutelfiguren’ die viermaal per jaar bijeenkomt. Door elkaar regelmatig binnen en buiten KerkNet te ontmoeten, raken mensen geïnformeerd over kerkelijke en interkerkelijke projecten en wellicht geïnspireerd om mee te doen, of nieuwe initiatieven te starten.

Op deze website worden diverse interkerkelijke activiteiten op het gebied van vieren, dienen en samenleving in Wageningen vermeld. Dat wordt gedaan om te illustreren wat er interkerkelijk in Wageningen plaatsvindt. Het betekent niet dat alle 11 bij KerkNet aangesloten geloofsgemeenschappen bemoeienis hebben met deze activiteiten. De verantwoordelijkheid ligt per activiteit bij de daarbij betrokken kerken.