Veel enthousiasme over Week van Gebed

poster-week-van-gebed-2018Gij zijt voorbijgegaan…..een voetspoor in de zee.. Dit lied werd door leden van koren uit acht Wageningse geloofsgemeenschappen gezongen op de zangavond in de Arboretumkerk op vrijdagavond 26 januari. Het was een van de vele activiteiten tijdens de interkerkelijke Week van Gebed, die dit jaar als thema had “Recht door Zee”, verwijzend naar de exodus uit Egypte en verlossing uit slavernij.

De week begon ook dit jaar weer met een zeer goed bezochte interkerkelijke viering in de Grote Kerk, geleid door ds. Farai Maphosa van de Amazing Grace Parish en ds. Nico Sjoer van de Protestantse Gemeente ondersteund door het interkerkelijke Johanneskoor en het muziekcombo van de Evangeliegemeente ABC Salem. Parallel aan de viering was er een zeer geslaagd theateroptreden voor de kinderen tot 12 jaar in de Raadszaal van het Stadhuis, waar kinderen van meer dan 10 geloofsgemeenschappen in Wageningen van hebben genoten. De collecte van de Openingsviering was, naast de bestrijding van de onkosten , bestemd voor de International Justice Mission, die zich inzet voor de bestrijding van mensenhandel, uitbuiting en landonteigening wereldwijd.

Top! Super tof! ‘Mooi, de eenheid in verscheidenheid die op God gericht is.’ ‘Beautiful service! Great theme and very nicely incorporated into all the different parts!’ Het zijn enkele van de enthousiaste reacties die mensen na afloop van de viering op een flip-over schreven.

zangavondTijdens de gebedsweek werden er ook diverse activiteiten georganiseerd door allerlei kerken in Wageningen: een bidstond van de Amazing Grace Parish Parish in de Vredehorst, Praise &Prayer van de Christelijke studentenverenigingen in de Immanuelkapel, een Vesper in de rooms-katholieke kerk, een bidstond van Vineyard, ABC Salem en de Ontmoeting in de Immanuelkapel, het wekelijkse Coventrygebed in de Johannes de Doperkerk, en tenslotte de interkerkelijke zangavond in de Arboretumkerk en de Youth Prayer Nigh in de Immanuelkapel.

Voor alle deelnemers en organisatoren van deze Week van Gebed was het een heel bijzondere ervaring mee te maken hoe divers, maar ook hoe herkenbaar de verschillende Wageningse geloofsgemeenschappen invulling geven aan hun religieuze overtuiging, samen biddend en zingend voor eenheid.