4 mei: Samen bidden voor vrede

De oorlog in Oekraïne maakt pijnlijk duidelijk dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Op woensdag 4 mei, voorafgaand aan de Stille Tocht, organiseren kerken in Wageningen een viering om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te gedenken en te bidden voor vrede, ook vandaag.

De tweetalige viering (Nederlands en Engels) in de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat 17 in Wageningen begint om 18.15 uur en is om 18.45 uur afgelopen. De deelnemers kunnen vervolgens aansluiten bij de Stille Tocht, die vanaf het plein voor de Johannes de Doperkerk vertrekt. Dit jaar wordt de 4 mei viering voorbereid door de Amazing Grace Parish en Evangeliegemeente Salem. Iedereen is welkom.