Aandacht voor Johannes de Doper

Zondag 24 juni stond Johannes de Doper, wereldwijd in het volle licht. Naar deze ‘beschermheilige’ van de stad Wageningen zijn twee plaatselijke kerkgebouwen vernoemd: de Grote Kerk op de Markt en de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat. De rooms-katholieke parochie had in het weekend van 23 en 24 juni achter in de kerk twee tentoonstellingen ingericht. Aan de hand van kunstwerken werd het leven van Johannes de Doper in beeld gebracht. Daarnaast was er een tentoonstelling over de geschiedenis van de Johannes de Doperkerk. Ook stond Johannes de Doper centraal tijdens de eucharistieviering om 10.00 uur, waarbij pastoor Henri ten Have voorging. Na de viering was er een feestelijke ontmoeting in de Verrijzeniszaal en de Pastorietuin met koffie en een theebuffet en aansluitend een hapje en drankje.

johannes-de-doper-kerkSinds een aantal jaren is er in Wageningen om op de dag van Johannes de Doper ook de traditie om de Sint Janstocht te lopen. Het motto is ‘Samen beleven en delen’; aan ieder wordt daarbij gevraagd iets te eten of te drinken mee te nemen dat bij de afsluitende picknick wordt gedeeld. De stoet vertrok om 11.30 uur van de kerk op de Markt Rond 11.40 uur bereikte het gezelschap de Johannes De Doperkerk. Op de trappen werd een passende presentatie gegeven. Hierna trok de groep onder klokkengelui verder naar de resten het eerste kerkje van Wageningen op de Wageningse Berg.

Later in de middag wijdde de wijkgemeente Lukas van de Protestantse gemeente een vesperdienst aan Johannes de Doper, als de speciale wegbereider van Jezus Christus. In een lezing en enkele tekstgedeelten hoorden de aanwezigen meer over Johannes. Het  Johanneskoor luisterde de viering op met enkele passende liederen en een muzikale toegift in het teken van de schepping.