Aandacht voor kerken bij RTV Rijnstreek

cropped-Logo-RTV-RijnstreekDe vergadering van sleutelfiguren van KerkNet heeft een verzoek ontvangen of er iemand de kerken in Wageningen wil vertegenwoordigen in het Programma Bepalend Orgaan (PBO) van de Wageningse omroep RTV Rijnstreek. Naast de kerken zijn daarin ook ouderen, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, ondernemers, cultuurinstellingen en de Wageningen universiteit in Vertegenwoordigd. Het orgaan komt enkele keren per jaar bijeen en ziet er op toe of de verschillende groeperingen in de Wageningse samenleving in de programmering voldoende aandacht krijgen. Henk van Schaik, heeft als secretaris van KerkNet, de taak op zich genomen de kerken te vertegenwoordigen in het PBO van RTV Rijnstreek.

studio

Naast het verzoek om een vertegenwoordiger te leveren voor het PBO stelde RTV Rijnstreek de vraag of de voorgangers uit kerken en geloofsgemeenschappen voor de radioprogrammering op zondag een korte overdenking zouden kunnen aanreiken. Deze overdenking zou gebaseerd kunnen zijn op de preek die een voorganger dezelfde zondag in de eigen gemeente verzorgen. De vraag is aan de orde geweest in het Pastoresconvent waarin Wageningse voorgangers een aantal malen per jaar met elkaar spreken. De voorgangers hebben aangegeven dat ze graag invulling geven aan het verzoek van RTV Rijnstreek.