Aandacht voor kerken die onderdak zoeken

zoekenIn de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet is het afgelopen jaar een aantal malen over de beschikbaarheid van gebouwen voor geloofsgemeenschappen gesproken.

Veel kerkgemeenschappen in Wageningen beschikken niet over een eigen gebouw en huren een ruimte. Dat verloopt in zijn algemeenheid wel naar tevredenheid, maar soms kan de situatie plots wijzigen en dan blijkt het niet eenvoudig om een nieuwe locatie te vinden. Enkele gemeenten werden daar het afgelopen jaar mee geconfronteerd. Ook een gemeenschap die op de huidige locatie uit zijn jasje groeit heeft een probleem om ergens anders onderdak te vinden. Bij veel Wageningse panden die voor kerkgemeenschappen bruikbaar lijken blijken er in de praktijk vaak beletsels vanwege voorwaarden in de vergunning of in het bestemmingsplan.

Binnen KerkNet is een inventarisatie gemaakt van de huisvestingsbehoeften bij de verschillende kerkgemeenschappen, de gebouwen die al gebruikt worden en de panden die mogelijk binnen Wageningen beschikbaar zijn. De uitkomsten zijn verwerkt in een notitie waarmee zal worden gepoogd breder aandacht voor het thema te krijgen bij de burgergemeente en de politiek.