Aandacht voor Laudato Si

LS1Laudato Si betekent ‘Geprezen zijt Gij’. Het is de titel van een encycliek van paus Franciscus die op 18 juni vorig jaar verscheen. De inleiding van deze pauselijke rondzendbrief komt uit het Zonnelied van Franciscus van Assisi. De encycliek – met als ondertitel, over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, heeft, in de geest van deze heilige, de beschermwaardigheid van de aarde en het milieu tot onderwerp. De encycliek is niet enkel gericht aan katholieken, maar aan iedereen in de wereld. De paus noemt in zijn rondzendbrief een aantal ontwikkelingen die hem zorgen baren, zoals de vervuiling van het milieu, de klimaatcrisis, de schaarste aan schoon water, de teloorgang van de biodiversiteit en de ontbossing. Maar ook de sociaal–economische ongelijkheid in de wereld en de aantasting van de kwaliteit van leven.
Pope-Francis-Laudato-Si-Encyclical-June-18-2015-VaticanDe werkgroep Kerk en Milieu gaat de komende tijd aandacht schenken aan Laudato Si. Niet alleen door het document samen te lezen en te bespreken, maar ook door er breed proberen de aandacht op te vestigen. Samen met een groot aantal landelijk opererend organisaties is het plan opgevat om op zaterdag 23 april een themadag rond Laudato Si te organiseren. Dat gebeurt in de Brinkstraatkerk en zalencentrum De Brink in Bennekom. Het programma is nog in voorbereiding en ligt nog niet volledig vast. Bisschop De Korte en professor Klaas van Egmond hebben toegezegd een inleiding te verzorgen. Er worden diverse workshops gehouden en er is veel ruimte voor discussie. De dag start met een korte viering en wordt ook met een viering afgesloten. Houdt u de datum vrij in uw agenda.