Aanpak ISOFA werkt

logoisofaVoortgekomen uit en ondersteund door 9 kerken in Wageningen laten we als Interkerkelijke stichting ondersteuning financiële administratie (ISOFA) graag weer even van ons horen. Want hoe zat het ook al weer? Waar staan we voor en wat doen we precies?

Ook in een rijk land als Nederland zijn er veel mensen, die in financieel opzicht het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden. In alle lagen van de bevolking, jong/oud, blank/gekleurd, allochtoon/autochtoon, hoog/laag opgeleid zijn ze te vinden. Ze verdrinken niet alleen in schulden, maar zeker ook in de gigantische berg rekeningen, formulieren en aanmaningen.

Jeugdwerkloosheid in Nederland

Dat onderkennen, signaleren en vooral helpen oplossen, is de taak van ISOFA. We hebben inmiddels 13 vrijwilligers, die zijn opgeleid en gecertificeerd door de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje. Ze worden na de cursus aan een hulpvrager gekoppeld en gaan vrij zelfstandig aan het werk. Niet om de schulden of de administratie over te nemen, maar ze helpen wel om orde te scheppen in papieren rompslomp en zo rust en ruimte te brengen in de gedachten van mensen. Want schulden zijn niet alleen lastig en vervelend, maar zeer stressverhogend. Ze slurpen heel veel energie.
Ook deze vorm van hulp valt onder het motto: geef een mens geen vis, maar leer hem vissen.

We zijn nu ruim twee jaar ècht aan het werk en onze aanpak werkt. Men weet ons steeds beter te vinden, maar de problemen zijn groot en zeer divers. Het ziet er naar uit dat we nieuwe vrijwilligers nodig hebben. Daarom zijn we u als kerken dankbaar voor allerlei soorten steun: materieel (zoals collectes of giften) en immaterieel (belangstelling of aanmelding als vrijwilliger). Alleen zo kunnen we dit mooie werk blijven doen voor “hem/haar, die geen helper heeft” (Psalm 72)

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de coördinator Leontine van Eck:
Mail: coordinator[att]isofa-wageningen.nl
Telefoon: 06-37289131

Namens ISOFA-Wageningen,
Marion Boelhouwer (voorzitter)