Berichten

Beddenrijders gezocht voor kerkdiensten in ziekenhuis Gelderse Vallei

In ziekenhuis Gelderse Vallei is een team van vrijwilligers actief dat het voor patiënten mogelijk maakt om op zondag de kerkdienst in het ziekenhuis bij te wonen. Naast de kosters, die alles voorbereiden voor de kerkdienst, zijn de beddenrijders onderdeel van dit team; ze halen op zondagochtend voor de kerkdienst de patiënten op en brengen ze na afloop weer terug naar de afdeling; patiënten met bed en al, in een rolstoel of lopende patiënten. Voor dit team van beddenrijders wordt versterking gezocht.

Meer informatie is te verkrijgen bij  Lyska van der Elst (afdelingsondersteuner Geestelijke Verzorging). Zij is te bereiken via elstl@zgv.nl of u kunt haar bellen; 0318 – 433875 van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 13.30 uur.

 

Vrijwilligers gezocht voor midweekvieringen in Torckdael

Er worden sinds kort in de locatie Torckdael van zorgondernemer Opella weekvieringen gehouden. Het zijn midweekvieringen. Op 1 november vond er een eerste viering plaats. Het is bedoeling dat deze vanaf nu iedere derde woensdag van de maand van 15.30 tot circa 16.30 uur plaats gaan vinden. De vieringen sluiten aan bij de ouderen die wonen op Torckdael en voorzien in hun behoefte aan zingeving. Muziek en zingen staan centraal. er worden oude, bekende liederen gezongen worden zodat er ook bij mensen met dementie herkenning optreedt. Er is een korte overdenking. De gehele viering duurt ongeveer 45 minuten.

torckdael-wageningen-exterieur-cam-011-2.1024x362x1

Mattanja Tanis, die de vieringen coördineert, is nog op zoek naar mensen die mee willen helpen om de vieringen tot een succes te maken. Ze zoekt mensen die willen voorgaan en daarnaast vrijwilligers die bewoners ophalen, tijdens de viering erbij blijven om, waar nodig, te ondersteunen en na afloop weer mensen terug brengen naar de groep. Ook is er behoefte aan iemand die de elektrische piano kan bespelen om de samenzang te begeleiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Froukje Davidse, Pastoraal medewerker via 06-33186218 of pastoraal@opella.nl.

 

Hulp bij kerkdiensten in ziekenhuis Gelderse Vallei

logoziekenhuisgvIn het ziekenhuis Gelderse Vallei gaan elke week op vrijdag eind van de middag of zaterdag mensen langs de diverse afdelingen namens de dienst geestelijke verzorging om de patiënten persoonlijk uit te nodigen voor de zondagse kerkdienst in het ziekenhuis. De dienst geestelijke verzorging zoekt vrijwilligers voor deze functie. Hebt u hiervoor belangstelling? Neem dan contact op met Lyska van der Elst (afdelingsondersteuner Geestelijke Verzorging). U kunt mailen naar elstl@zgv.nl of bellen, 0318 – 433875 van maandag tot en met donderdag tot omstreeks 13.30 uur.

 

Eet-maatjes gezocht voor gezamenlijke maaltijd

In het Diaconaal Wmo Platform Wageningen is het laatste jaar een paar keer de vraag gesteld wat we vanuit de kerken kunnen doen voor asielzoekers en statushouders. Asielzoekers blijven maar enkele weken in de Procesopvanglocatie De Leemkuil en daarom is het lastig om met hen contact te leggen. Plannen stranden daardoor vaak. In samenwerking met Welkom in Wageningen kunnen we wel iets organiseren voor nieuwe statushouders.

Er zijn in Wageningen ongeveer 200 statushouders. Het idee is dat we in de kerken eet-maatjes vinden die elk een statushouder (en zijn/haar gezin) uitnodigen voor een gezamenlijke maaltijd in Ons Huis. Een maaltijd is heel fijn om contacten te leggen. Welkom in Wageningen kan van de gemeente adressen van statushouders krijgen, die dat op prijs stellen. Voor de maaltijden kunnen we om de 4 weken terecht in Ons Huis (Harnjesweg 84) op maandagavonden dat er geen KomEet is gepland. Voor dit project zijn de keuken en het atelier in Ons Huis gereserveerd op 22 mei (daarna op 19 juni, 17 juli, 14 augustus, 11 september en verder om de 4 weken.) De maaltijden zijn op maandagavond van 18 uur tot ongeveer 20 uur. Per keer kan een eet-maatje (als hij/zij dat wil) ’zijn’ statushouder uitnodigen. Het hoeft niet per se elke 4 weken.

De eet-maatjes nodigen een asielzoeker of statushouder persoonlijk uit met behulp van een meertalige flyer. Spreekt het u aan en heeft u zin om eet-maatje te zijn, dan kun u zich per mail opgeven bij de contactpersoon van het Diaconaal Wmo Platform Wageningen in uw kerk/geloofsgemeenschap of bij Kees Bos (cjbos(at)bos.nl).