Adopteer een boer

Boeren in Nederland voelen momenteel weinig waardering vanuit de maatschappij. Tegelijkertijd wordt veel van hen gevraagd, zoals zorgen voor biodiversiteit. We kunnen veel van boeren leren als het gaat om leven met de schepping. Jezus gebruikte veel voorbeelden uit de landbouw in zijn gelijkenissen. Judith Westerink schreef hierover een bijbelstudie.

Het lijkt Judith mooi om met een aantal christenen uit verschillende Wageningse kerken een boer in de buurt van Wageningen te ‘adopteren’ om de kloof tussen boeren en burgers te verkleinen en deze boer te ondersteunen bij verduurzaming. Wat dit betekent, is iets om samen met elkaar en met de boer te ondervinden. Te denken valt aan het doen van kleine klusjes op de boerderij, het inventariseren van de plantensoorten, het financieren van zonnepanelen, het vieren van oogstfeesten, het geven van deskundig advies, het kopen van producten, het opbouwen van een vriendschap.

Mensen die hierover willen meedenken kunnen contact opnemen met Judith Westerink via 06-83432667. In de vorige editie van KerkNet Onderweg was er aandacht voor de interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping, die graag een herstart zou willen maken. Het idee van Judith is een vorm waarin dat bijvoorbeeld zou kunnen.