Afspraken over kanselruil

Zondag 3 oktober vond er een kanselruil plaats tussen de Nederlands Gereformeerde Kerk en de wijkgemeente Lukas van de protestantse gemeente. Dominee Dick Lagewaard ging voor in de Bevrijdingskerk en dominee Nico Sjoer deed dienst in Ons Huis.

Eind 2020 heeft de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken besloten dat een kerkenraad voortaan een predikant uit de Protestantse Kerk kan uitnodigen om voor te gaan in de eredienst. Ook andersom zijn predikanten uit deze twee kerkgenootschappen gerechtigd op verzoek voor te gaan in een gemeente die behoort tot de Protestantse Kerk Nederland.

Naar aanleiding van dit landelijk besluit vonden er in Wageningen gesprekken plaats tussen de kerkenraden van de drie gemeenten. Het waren positieve en erg hartelijke gesprekken waarbij de deelnemers veel in elkaar herkenden. Het leidde tot de afspraak dat de voorgangers via kanselruil jaarlijks eenmaal als gastpredikant in elkaars gemeente gaan optreden.

Op zondag 3 oktober kreeg de eerste kanselruil concreet invulling. Een bijzonder moment. “Het is volgens mij voor het eerst in de periode van 30 jaar dat ik dominee ben, dat ik voorga in een viering van de Protestantse Kerk”, zei dominee Dick Lagewaard. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt heeft na het vertrek van dominee Albert Balk nog geen nieuwe voorganger. Daardoor is een kanselruil nu nog niet mogelijk. De voorgangers uit de wijkgemeente Lukas en de Nederlandse Gereformeerde Kerk zijn al wel welkom voor vervullen van vacaturebeurten in De Wagenburcht.