Apostolisch Genootschap trekt zich terug uit KerkNet

Het Apostolisch Genootschap heeft besloten zich terug te trekken uit KerkNet. De reden is van praktische aard. In april 2016 is de gemeenschap van het Apostolisch Genootschap in Wageningen samengegaan met de – veel grotere – gemeenschap in Veenendaal. Het gebouw aan de Hendrikweg is nog wel in gebruik, maar beperkter dan voorheen. Het is gebleken dat het in de nieuwe situatie moeite kost om invulling te geven aan contacten met KerkNet Wageningen. Het Apostolisch Genootschap wil zich bezinnen op andere invullingen van activiteiten in samenwerking met levensbeschouwelijke en religieuze groeperingen waarbij de gemeentegrens minder een ijkpunt is. Om deze reden heeft de gemeenschap zich afgemeld voor verdere actieve deelname aan KerkNet. Voorganger Rien van Maanen spreekt wel de hoop uit dat er ook zonder de directe band nog steeds met elkaar samengewerkt kan worden aan een meer menswaardiger samenleving.

Het 800px-12371_Wageningen_Apost._Genootschap heeft vanaf start van het platform actief in KerkNet geparticipeerd. In eerste instantie werd de gemeenschap in de vergadering van sleutelfiguren vertegenwoordigd door Ruud Meester en na diens vertrek uit Wageningen door Mechteld Kunst. In juni vorig jaar was de vergadering van sleutelfiguren te gast in het gebouw aan de Hendrikweg en op 4 mei vorig jaar werkte voorganger Rien van Maanen en de het koor van het Apostolisch Genootschap mee aan de interkerkelijke dienst voorafgaand van de Stille Tocht ter gelegenheid van Dodenherdenking.