Bezoek aan Gödöllő in teken van het thema ‘Roeping’

De Bijbel bevat een rijke schat aan verhalen, waarin mensen getuigen hoe ze leerden leven met de Heer. Het is bijzonder verrijkend om onze eigen ervaringen in onze groei als christen tegen het licht te houden van wat de Schrift ons over roeping vertelt. In telkens nieuwe situaties en op telkens nieuwe manieren hebben mensen de roepstem van de Heer vernomen en beantwoord. Dit soort vragen, belevenissen kwamen uitgebreid aan de orde tijdens het interkerkelijke uitwisselingsweekend in het Hongaarse Gödöllő met leden van de oecumenische werkgroep aldaar.

De kerkelijke groep maakte deze keer deel uit van de gemeentelijke delegatie die op woensdag 4 oktober vertrok met de bus vanuit Wageningen. De terugkomst was op maandag 9 oktober. De groep bestond uit 10 mensen van 4 verschillende geloofsgemeenschappen.

Buiten de uitwisselingsweekend komt de Wageningse interkerkelijke groep circa eenmaal per zes weken bij elkaar. Dan eet de groep samen, daarna wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen om er vervolgens samen verder over te praten. Een of twee keer in het jaar is er een uitwisselingsweekend met Gödöllő-ers rond een gekozen onderwerp.