Bezoek van interkerkelijke delegatie uit Gödöllő

foto85Van 6 tot en met 9 oktober a.s. komen vijf mensen waaronder mevrouw Ágnes Szedmák en ds Tamás Balogh en diens echtgenote Eva van de interkerkelijke werkgroep met de Gödöllő delegatie naar Wageningen.  Op vrijdag 7 oktober zal de groep om 12.00 uur deelnemen aan het Coventrygebed in de kapel van de Johannes de Doper Geboortekerk in de Bergstraat. Daar zullen ook de burgemeesters van Wageningen en  Gödöllő bij aanwezig zijn. Jan Olimulder, tot aan 2013 als pastor aan de Rooms Katholieke parochie verbonden, zal voorgaan.  De voertaal zal Engels zijn vanwege de deelname van de gasten uit Gödöllő. In Gödöllő wordt sinds 24 juni van dit jaar evenals in Wageningen iedere vrijdag om 12.00 uur het Coventrygebed voor Vrede en Verzoening gebeden,

In de bijeenkomsten zullen de mensen uit kerken uit Wageningen en  Gödöllő  verder van gedachten wisselen over het thema’s  Barmhartigheid en  Gerechtigheid.

Zie voor meer informatie het volledige programma. U bent van harte welkom aan het programma deel te nemen.  U wordt gevraagd uw deelname te melden bij Henk van Schaik. (tel 06 10917257 of henk.vanschaik19447@gmail.com ).