Bezoek vanuit Gödöllő

Van donderdag 6 tot en met zondag 9 oktober vond er een uitwisselingsweekend plaats van de interkerkelijke werkgroepen van Wageningen en het Hongaarse Gödöllő met als thema ‘Genade’. Een zeskoppige kerkelijke groep uit Gödöllő maakte deel uit van de gemeentelijke delegatie die naar Wageningen kwam om hier het dertigjarige jubileum van de stedenband te vieren. Die is tot stand gekomen op initiatief van de Interkerkelijke Vredesbeweging met het doel bruggen te bouwen over muren heen tussen culturen, religies en maatschappelijk-sociale verschillen. Al voor die tijd waren er contacten gelegd tussen mensen uit kerken in Gödöllő en Wageningen.

Het prachtige gebed van Thomas a Kempis ‘Confirma me, Deus, per gratiam Sancti Spiriti!’, ofwel ‘Sterk mij, God, door de genade van de Heilige Geest!’ diende als leidraad bij de verschillende programmaonderdelen en discussies van het uitwisselingsweekend. Hoe denken wij vanuit verschillende religieuze en culturele invalshoeken over genade? Hoe gaan we ermee om in het dagelijks leven? En hoe verhouden we ons tot de gebeurtenissen van oorlog en conflicten in de wereld?

Hoogtepunten in het weekend waren onder andere de de discussie onder leiding van ds Erica Hoebe aan de hand van het boek ‘Maria – Icoon van genade’, de indrukwekkende film ‘Gran Torino’ over acceptatie en levensverhalen, de ontmoeting en gesprekken op de zaterdagmarkt met Wageningse burgers en de de prachtige slotavond met diner en muziek. Het Coventrygebed dat op vrijdag werd bijgewoond, het bezoek aan het Trappistinnenklooster in Oosterbeek en ook de kerkdienst op zondag bij de geloofsgemeenschap ‘Amazing Grace Parish’ kregen een extra tintje door het gekozen thema. Heel interessant was te ervaren, hoe verschillend we uiting kunnen geven aan ons geloof. Het waren boeiende en bijzonder inspirerende dagen.