Bijzondere interkerkelijke vieringen

151986201-kjuvaol2In Wageningen vinden interkerkelijke vieringen plaats die nog niet zo veel bekendheid genieten. Zo wordt elke eerste maandag van de maand wordt het Stadsgebed gehouden, een interkerkelijke bidstond voor Wageningen. Deze vindt plaats in de Immanuëlkapel aan de Markt vanaf 20.00 uur. Er is een vaste kern van deelnemers die de viering bij toerbeurt voorbereiden. U bent van harte welkom om deel te nemen.

Daarnaast zijn er de Taizé gebedsdiensten op elke tweede maandag van de maand. Deze worden gehouden in de Arboretumkerk aan de August Faliseweg. Het betreft hier een gebedsviering in de stijl vc-g-k_arboretum-kerk_wageningenan de christelijk oecumenische kloostergemeenschap van Taizé in Frankrijk. Kenmerkend voor de vieringen zijn het lange stiltemoment en de liederen die gezongen worden. Dit zijn hele korte gezangen, woorden uit de Bijbel of Traditie, die meerdere malen herhaald worden. Er wordt gebeden in verschillende talen. De vieringen worden voorbereid door leden van de Student Church en beginnen ‘s avonds om 20.00 uur.