Bijzondere vergadering als seizoenafsluiting van KerkNet

Dit jaar is afgezien van een informele afsluiting van het seizoen voor de interkerkelijke samenwerking binnen KerkNet. Er is in plaats daarvan gekozen voor een wat bijzondere vergadering voor de sleutelfiguren. Deze vond plaats op donderdag 15 juni in de tuin van de Arboretumkerk. Voorafgaand aan de officiële vergadering werd er met elkaar gegeten, waarbij alle deelnemers een deel van de maaltijd inbrachten.

Het idee was om elkaar in deze setting nog wat beter te leren kennen dan alleen in de formele rol van die van sleutelfiguur en officiële vertegenwoordiger van een geloofsgemeenschap. Tegelijk werd er een beetje gereflecteerd op de afgelopen jaren. Functioneert Kerknet zoals we dat met elkaar beogen? Bij de oprichting van KerkNet in 2015 is er een reglement voor de vergadering van sleutelfiguren opgesteld. Sluit dat nog voldoende aan bij de manier waarop het platform momenteel functioneert?

Er is veel dankbaarheid over de manier waarop de interkerkelijke samenwerking in Wageningen zich op tal van manieren heeft ontwikkeld. Tegelijk is merkbaar dat de aandacht die er nodig is om zaken in de eigen gemeenschap goed te laten functioneren ook veel energie en menskracht vraagt. Daardoor blijft er wel eens een reactie uit op een oproep of blijft er wel eens een stoel leeg in een interkerkelijke overleg.

De vergadering van sleutelfiguren werd de afgelopen 2 jaar voorgezeten door Albert Willemsen die er de Nederlandse Gereformeerde Kerk vertegenwoordigt. Het reglement kent geen officiële termijn voor het voorzitterschap, maar de voorzitter liet na 2 jaar graag de ruimte aan een opvolger. Hij liet echter weten ook bereid te zijn om nog 2 jaar door te gaan in zijn huidige rol. Er meldde zich geen kandidaat en de aanwezige sleutelfiguren gaven aan erg blij te zijn met Albert Willemsen als voorzitter, en dus ook met zijn aanbod voor een extra termijn.

In een apart overleg is op donderdag 29 juni ook het ondersteunende team voor KerkNet bijeen geweest om het functioneren te evalueren. Het team ondersteunt de voorzitter en de vergadering van sleutelfiguren met het secretariaat, de financiële zaken, de PR en de website. Er zijn diverse praktische punten doorgesproken en puntjes op de i gezet.