Bijzondere viering tijdens de Algemene Introductiedagen

In het programma van de Algemene Introductiedagen voor nieuwe studenten in Wageningen is de laatste jaren ook ruimte ingepast voor een christelijke viering. Dit jaar vond deze viering plaats op zondagmorgen 18 augustus in The Spot in het Oriongebouw op de Campus. De locatie is bijzonder en de viering was dat ook met de aanwezigheid van circa 150 studenten afkomstig uit diverse delen van de wereld en een heel diverse kerkelijke achtergrond. Dominee Josine van der Horst ging voor en er werd medewerking verleend door een gecombineerde muziekgroep van Amazing Grace Parish en de International Christian Fellowship. Een delegatie van het Wagenings Studentenkoor zong.

studentchurch

Dominee Van der Horst sprak over het verhaal uit Mattheüs 14, waarin wordt verteld hoe Jezus over het water naar de discipelen toekomt. De discipelen verkeren in angst en vrezen dat ze met hun schip zullen vergaan in een hevige storm. Als Petrus Jezus herkent, wil hij naar hem toe. Maar gaand over het water overvalt hem de twijfel en dreigt hij te verdrinken. Hij roept Jezus om hulp en Jezus redt hem uit het water. Een nieuwe studieomgeving, ver weg van alles wat je zo vertrouwd is kan je beangstigen. Zelfs wanneer je jezelf geroepen weet door Jezus, kunnen vastigheden lijken weg te vallen als het om je heen donker is en stormt. Maar wanneer je roept is daar die hand van Jezus die je vasthoudt en omhoog haalt, zo gaf de dominee de aanwezigen mee.

Na afloop van de viering mocht Judith Westerink, als voorzitter van KerkNet, de studenten welkom heten namens de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Wageningen. Bij de koffie na de viering werd nog meer informatie gegeven over het kerkelijke plaatje van Wageningen. Daarvoor is binnen KerkNet een Kerkwijzer voor studenten ontwikkeld, met praktische informatie over signatuur, tijdstippen en locaties van vieringen en contactgegevens van alle bij KerkNet aangesloten geloofsgemeenschappen.