Bijzondere vrijwilligers in Markt 17

Het bestuur van Markt 17 is erg blij met de grote inzet van alle vrijwilligers in het inloopcentrum en als blijk van dank werd daarom op zaterdag 24 september een vrijwilligersuitje georganiseerd. Het programma bestond uit een bezoek aan Museum Het Depot aan de Arboretumlaan en daarna een royaal verzorgde lunch in Markt 17. Tijdens de lunch was er een speciaal woord van dank voor Neeltje Kingma, de oudste gastvrouw in Markt 17. Zij heeft besloten na een periode van ruim 10 jaar te stoppen. Een lichamelijke handicap dwingt haar daartoe.

“Toen kerken in 2011 besloten een inloopcentrum op te zetten was ik meteen enthousiast”, aldus Neeltje Kingma. “Ik heb in het verleden op verschillende manieren pastoraal werk gedaan en zag de waarde van het initiatief. In Markt 17 heb ik veel waardevolle gesprekken kunnen voeren waar ik erg dankbaar voor ben. In een vergelijkbare rol hoop ik daar nog mee door te gaan in zorgcentrum Oranje Nassau Oord, waar het lichamelijk iets minder belastend voor me is.” Neeltje Kingma ontving zowel van het bestuur als van haar collega-vrijwilligers een kleine attentie als dank voor haar inzet en de prettige samenwerking.

Een bijzondere groep onder de vrijwilligers in Markt 17 wordt gevormd door mensen uit de twee Wageningse asielzoekerscentra. Het Vrijwilligerscentrum Wageningen heeft daar een ‘Meedoenbalie’ opgezet. Bewoners van de asielzoekerscentra kunnen aangeven wanneer ze een keer willen sporten of koffie drinken met mensen uit Wageningen. Maar ook dat ze graag een taal willen leren of vrijwilligerswerk willen doen. Met enige regelmaat melden zich via dat kanaal asielzoekers als vrijwilliger in Markt 17. Ze ondersteunen de koks bij het bereiden van de maaltijden of helpen bij de afwas.

“Wij zijn natuurlijk erg blij met de hulp. De mensen verblijven meestal maar een relatief korte periode in Wageningen en moeten vaak al weer snel verhuizen naar een ander AZC. Gesprekken blijven daardoor soms wat oppervlakkig, maar toch beschouw ik het contact als erg waardevol”, zegt één van de gastvrouwen in Markt 17. “Je ziet de mensen opleven wanneer zij merken dat ze niet als een anoniem iemand worden gezien, maar worden gewaardeerd om wie ze zijn of om wat ze doen.”

Coördinator Jantine Bastiani blijft overigens op zoek naar uitbreiding van het beschikbare vrijwilligersteam in het inloopcentrum. “We hebben gastvrouwen en gastheren nodig en ook kunnen er wel wat kookvrijwilligers bij. Op onze website staat kort samengevat wat de vrijwilligersfunctie inhoudt, maar je mag natuurlijk ook contact met me opnemen om er meer over te horen of daarvoor een keer naar Markt 17 komen. Ik ben te bereiken via (info@inloopcentrumwageningen.nl of 06-18587206).”