Bloemen vanwege jarenlange inzet interkerkelijke kinderviering

Woensdag 15 maart is Astrid Smith tijdens de evaluatiebijeenkomst van de Week van gebed voor eenheid 2023 in het zonnetje gezet door de werkgroep die de verschillende vieringen heeft voorbereid. Astrid was jarenlang verantwoordelijk voor de kinderviering bij de start van de Week van Gebed. Zij regelde het programma, zorgde voor vrijwilligers. Eigenlijk begeleidde ze alles van begin tot eind. Jaar na jaar genoten honderden kinderen van het programma dat hen werd aangeboden.

Astrid begon in 2015 met het regelen van een kinderdienst. “Toen was er niets geregeld voor de kinderen, alleen een soort van crèche. Toen dacht ik: dat moet toch beter kunnen!” Het gevolg: een traditie van mooie kinderdiensten naast de interkerkelijk viering voor volwassenen. En jaarlijks veel terechte complimenten. Daar past een welgemeend ‘dankjewel’ voor Astrid bij. Namens alle kerken: bedankt!

De kinderdienst naast de interkerkelijke viering is een traditie die we ook de komende jaren graag willen voorzetten. Daarvoor zoeken we een nieuwe coördinator die Astrid Smith wil opvolgen. Veel werk is het niet. Een compleet draaiboek ligt al voor je klaar. Interesse? Mail naar secretaris@kerknetwageningen.nl of met de contactpersoon voor interkerkelijke vieringen, Robert Meijer (E-mail: r.m.meijer@gmail.com / 06-23210242).