Burgemeester Vermeulen maakt kennis met KerkNet

Woensdag 15 september voerden voorzitter Albert Willemsen en secretaris Rikje van de Weerd namens KerkNet een kennismakingsgesprek met burgemeester Vermeulen van Wageningen. Het gesprek vond plaats op initiatief van KerkNet. De kerken vinden het belangrijk dat ook de nieuwe burgemeester een goed beeld heeft van het kerkelijk landschap in Wageningen, de manier waarop de geloofsgemeenschappen elkaar ontmoeten en de terreinen waarop ze samen activiteiten ontplooien.

Er werd onder meer gesproken over geloven in het publieke domein. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bracht daar een aantal jaren geleden een publicatie over uit. Burgemeester Vermeulen kende de publicatie. Hij was in een voorgaande publieke functie aanwezig toen het werd gepresenteerd. De burgemeester is zelf geen actief lid van een kerkgenootschap, maar hij ziet wel de bijdragen die levensbeschouwelijke groepen hebben bij de opbouw van de samenleving. “De sociale cohesie krijgt een positieve impuls via de levensbeschouwelijke verbanden. Ze zijn daarmee een beetje het cement in de samenleving.”

In het gesprek kwam ook de beschikbaarheid van gebouwen voor geloofsgemeenschappen in Wageningen aan de orde. Voor enkele geloofsgemeenschappen is de situatie de afgelopen jaren ten gunste veranderd. Het International Christian Fellowship is nog wel op zoek. De voormalige kantine van de korfbalvereniging aan de Dolderstraat waar deze gemeente samenkomt is vanaf volgend jaar waarschijnlijk niet meer te huren.

Burgemeester Vermeulen waardeerde het initiatief vanuit KerkNet om nader kennis met elkaar te maken. Hij heeft zich voorgenomen om nu en dan een kerkdienst te bezoeken, of aanwezig te zijn bij andere bijeenkomsten die vanuit de kerken en geloofsgemeenschappen worden georganiseerd.