Christelijke oproep tot reflectie en actie tijdens COVID-19

De Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog in Rome hebben onlangs samen een document uitgegeven waarin zij oproepen om samen met mensen van andere tradities te reageren op de problemen die veroorzaakt worden door de coronapandemie.

In het document wordt de triniteit genomen als model voor de interreligieuze samenwerking en solidariteit. Zoals de liefde van de Vader geen grenzen kent, zo heeft de Zoon zich verenigd met iedere mens en zo overstijgt de Geest alle grenzen. Alle mensen zijn door God geschapen en delen als broeders en zusters dezelfde waardigheid. Het gaat dus niet alleen om samenwerking met en het helpen van andere christenen. Iedereen wordt aangesproken. Alle mensen van goede wil.

De coronapandemie veroorzaakt ziekte en dood maar ook meer armoede, huiselijk geweld en isolement. De Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog roepen op om daarop te reageren met ‘nieuwe vormen van solidariteit die alle grenzen overstijgen’, ons open te stellen voor bronnen buiten onszelf, het sterker betrekken van jongeren en meer aandacht voor de noden van mensen in nood.

De solidariteit en actieve samenwerking moet volgens de opstellers van het document gebaseerd op zeven principes. Als eerste noemen ze een houding van ‘nederigheid en kwetsbaarheid’, gevolgd door ‘respect voor anderen’, en voor hun ‘unieke en complexe situatie’. Als derde wijst men op het belang van het bevorderen van ‘gemeenschap, mededogen en het algemeen welzijn’. Daarna volgen ‘dialoog en wederzijds leren’, ‘berouw en vernieuwing’ en ‘dankbaarheid en vrijgevigheid’. ‘Liefde’ is het zevende principe.

Het document Serving a wounded world is te vinden op de website van de Raad van Kerken.