Collecte voor het Noodfonds Wageningen

Tijdens de openingsviering van de Week van gebed voor eenheid zal worden gecollecteerd voor het Noodfonds Wageningen. Enkele jaren geleden hebben de Wageningse kerken samen het initiatief genomen om dit fonds op te richten. Dit noodfonds richt zich op het verschaffen van incidentele, financiële hulp in schrijnende gevallen voor personen of gezinnen uit Wageningen. Voor leden van Wageningse kerken bestaat de mogelijkheid om geholpen te worden door de diaconie van de eigen kerkgemeenschap. Noodfonds Wageningen is bedoeld voor mensen die geen lid van een Wageningse geloofsgemeenschap zijn. Het is ondergebracht bij de Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten (WSIDA).

Een specifiek aandachtspunt voor het bestuur van het noodfonds vormt momenteel ‘energiearmoede’. Naar schatting 5% van de huishoudens in Wageningen heeft daar mee te maken. Het grootste deel van deze mensen leeft in een huurwoning van meer dan 50 jaar oud. Vaak zijn de bewoners met pensioen, leven van de bijstand, of maken gebruik van een andere sociale voorziening. Bij deze groep gaat normaal al circa 25% van het besteedbaar inkomen naar energie, maar tegenwoordig zal dat waarschijnlijk beduidend meer zijn. Mensen worden daardoor soms gedwongen om behoorlijk extreme maatregelen te nemen om betaalproblemen te voorkomen.

Het bestuur heeft uitgangspunten geformuleerd voor het honoreren van aanvragen. Het fonds kan niet alleen worden benut om de energienota te voldoen, maar ook bijvoorbeeld aanvragen honoreren voor financiële steun bij energiebesparende maatregelen die mensen willen treffen.

Meer informatie is te vinden op de eigen website van het Noodfonds Wageningen. Een bijdrage aan de collecte wordt van harte aanbevolen. Het is ook mogelijk om digitaal een bijdrage aan de collecte te leveren via Ideal of door gebruik te maken van de QR-code.