Contactmomenten met nieuwe studenten

Tijdens de Algemene Introductiedagen voor nieuwe Wageningse studenten die van 16 tot en met 21 augustus plaatsvinden is er op zondag 18 augustus een religieuze morgen met een viering op de campus in het programma opgenomen. Daarnaast is er woensdag 21 augustus een informatiemarkt waar maatschappelijke organisaties, maar ook kerken zich kunnen presenteren.

Natuurlijk zullen de christelijke studentenverenigingen op die momenten de mogelijkheden benutten om nieuwe contacten te leggen. Ook de Student Church, het International Christian Fellowhip, de International Catholic Community en Amazing Grace Parish trekken veel studenten aan en zullen aanwezig zijn. Andere Wageningse kerken willen zich ook graag presenteren om aan te geven dat er voor de studenten tevens de mogelijkheid bestaat om deel uit te maken van een gemeente met zowel jongeren als ouderen zoals zij die wellicht van huis uit al kennen.

In KerkNet is besloten om bij de presentatie te proberen wat gezamenlijk op te trekken om te tonen dat Wageningen enerzijds een veelkleurige christelijke gemeenschap kent, maar anderzijds ook een gemeenschap die elkaar respecteert en weet te vinden. Praktisch geven we dat invulling door ons naast elkaar te presenteren na de viering op de zondagmorgen en tijdens de informatiemarkt later in de week. Ook wordt er zowel op papier als digitaal een Kerkwijzer voor studenten ontwikkeld, met praktische informatie over signatuur, tijdstippen en locaties van vieringen en contactgegevens van de bij KerkNet aangesloten geloofsgemeenschappen.