Corona en diaconaat

In coronatijd zie je dat mensen meer geneigd zijn om elkaar te helpen. Als leden van de kerk merken we misschien nog wel extra dat we worden uitgedaagd om christen te zijn midden in de maatschappij. Vaak wordt het contact met de buren intensiever en beter. Is er hulp over en weer. Dit is iets om te koesteren. Op korte termijn lijkt het aanbod van helpers groter dan de hulpvraag.

Hulp durven vragen
Toch is er verwachting dat er nog een golf van hulpvragen zal komen. Mogelijk omdat mensen pas later hun werk verliezen, maar ook omdat mensen het vaak uitstellen om hulp te vragen. Mensen zijn over het algemeen geneigd om een lastige situatie eerst nog even aan te zien. Pas als de nood echt hoog wordt, durft men een hulpvraag te stellen. Vaak komt die hulpvraag minimaal een half jaar later, zo is de ervaring van hulpverleners, wanneer de problemen al erg groot geworden zijn. Accepteren dat er hulp nodig is, is vaak heel lastig.

Noodfonds1Het is daarom belangrijk om oog voor elkaar te hebben en te houden en misschien af en toe de vraag te stellen: Red je het wel? En let op, mensen die graag helpen vergeten zichzelf gemakkelijk. Voor iedereen geldt: ‘Er zijn mensen die ook jou graag helpen’. Wanneer je hulp nodig hebt, of niet weet hoe je dingen op moet lossen, is het beter om er niet mee te wachten totdat de problemen te groot zijn. Dus aarzel niet. Leden van Wageningse kerken zullen de weg weten naar de diaconie van hun eigen kerkgemeenschap. Noodfonds Wageningen wil er ook zijn voor mensen die geen lid zijn van een Wageningse geloofsgemeenschap.

Hulporganisaties
deelnemersraadIn Wageningen is, sinds er sprake is van corona, van alles opgestart. Zie bijvoorbeeld welsaam.nl (Coronahulp). Meerdere kerken doen mee met #Nietalleen. Naast deze korte termijn initiatieven zijn in Wageningen al jaren een aantal organisaties met langere ervaring. Denk bijvoorbeeld aan Noodfonds Wageningen, Vakantiegeld Delen, Isofa – SchuldHulpMaatje. Veel van deze organisaties kunnen extra menskracht gebruiken (zowel bestuurlijk als praktisch). Als je behoefte hebt om anderen te helpen juist ook in deze tijd en de tijd die komen gaat, zou je kunnen overwegen om je juist daar in te zetten. Deze organisaties gaan door, ook wanneer de aandacht voor corona weer verschuift naar andere dingen.

Helpers gezocht
Een aantal Wageningse organisaties zoekt helpers. We willen nu speciaal het Noodfonds Wageningen (www.noodfondswageningen.nl) onder de aandacht brengen. Zij hebben de afgelopen jaren al verschillende keren van betekenis kunnen zijn voor Wageningse inwoners in nood. Voor de werkgroep zoeken we nog 2 nieuwe mensen. Als je hier meer over wilt weten dan kun je contact opnemen met info@noodfondswageningen.nl.