Coventrygebed bestaat 10 jaar in Wageningen

Op 10 mei 2014 startte het Coventrygebed in Wageningen. Dit jaar is dat 10 jaar geleden. Elke week op vrijdag om 12.00 uur wordt in de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat voor vrede en verzoening gebeden waarbij de litanie uit Coventry wordt uitgesproken. Datzelfde gebeurt iedere vrijdag in ruim 150 steden over de hele wereld, die in het verleden of in het recente verleden geteisterd zijn door oorlogsgeweld.

Dit vrijdaggebed is begonnen in Coventry dat tijdens de tweede wereldoorlog zwaar getroffen is. In de ruïnes van de vernietigde St. Michael kathedraal zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen, later het ‘Cross of Nails’ genoemd. Daaruit is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten, Freetown in Sierra Leone en na 9/11 de Trinity Church in New York in de schaduw van de Twin Towers.

Om stil te staan bij het 10-jarig jubileum van het Coventrygebed vraagt de werkgroep de verschillende kerken in Wageningen om op zondag 12 mei de litanie uit Coventry ale element op te nemen in de eredienst, om met elkaar verbonden te zijn in de bede om vergeving. In oorlogen zijn er alleen maar slachtoffers. Daarom luidt de terugkerende bede in de litanie “Vader vergeef” in plaats van “Vader vergeef hen” of “Vader vergeef ons”.