Coventrygebed en Laudato Si’ in Gödöllő

Sinds 1989 onderhoudt de Wageningse interkerkelijke Gödöllő werkgroep uitstekende contacten met een gelijkgezinde actieve groep in Gödöllő, Hongarije. Van donderdag 2 juni tot en met maandag 6 juni hebben enkele leden van de Wageningse werkgroep weer een bezoek gebracht aan Gödöllő. Het doel was met elkaar te praten over de recente encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus, en over de introductie van het Coventrygebed in Gödöllő.

Laudato Si’
De brief van de Paus, ‘Laudato Si’ is een pleidooi om aan de uitsluiting in de wereld een halt toe te roepen door meer aandacht te geven aan de zorg voor de Schepping en voor onze naaste. De encycliek is geschreven in eenvoudige taal en voor allen, ongeacht geloof, inkomen en politieke gezindte.  In Nederland heeft de encycliek zowel in de landelijke pers, in de politiek als op lokaal niveau veel waardering gekregen. Tijdens zijn openingstoespraak op de landelijke inspiratiedag over Laudato Si’ op 23 april in Bennekom, prees Herman Wijffels de encycliek als “het meest diepgaande en samenhangende document over de situatie in de wereld dat nu voorhanden is” (zie www.laudato-si.nl) .  De deelnemers aan deze inspiratiedag hebben een petitie opgesteld gericht aan onze politici en andere leiders. U kunt deze petitie online ondertekenen. Op 1 september wordt, tijdens een interkerkelijke bijeenkomst in Doorn,  de petitie aangeboden  aan kardinaal Turkson, president van de Council for Justice and Peace in het Vaticaan,  de Council die Laudato Si’ heeft voorbereid.

Nemes GábEncyclical-logoor István, leider van de Green Circle in Boedapest, een interkerkelijke milieuorganisatie, liet tijdens de uitwisseling in Gödöllö weten dat  op initiatief van de Hongaarse president János Áder  de encycliek is gepresenteerd en besproken in een bijeenkomst voor de parlementsleden en genodigden in het Hongaarse Parlement.  Hij vertelde ook dat kardinaal Turkson recent op bezoek is geweest in Hongarije en onder andere met Green Circle kennis heeft gemaakt.  De Wageningse groep beloofde de petitie te zullen vertalen in het Hongaars. Green Circle zal de petitie ter tekening op haar website plaatsen. Op 1 september zal kardinaal Turkson met de petitie de handtekeningen ontvangen van zowel Nederlandse als Hongaarse ondertekenaars.

Coventrygebed
Tijdens eerdere bezoeken van delegaties uit Gödöllő aan Wageningen werd enkele malen deelgenomen aan het Coventrygebed dat iedere week wordt gehouden op vrijdag om 12 uur in de kapel van de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat in Wageningen. Geleidelijk aan ontstond het idee dit gebed om vrede en verzoening ook in Gödöllő te introduceren. Na het bezoek in september 2015 zijn de mensen uit Gödöllő geïnformeerd over de organisatie en de liturgie in Wageningen, en over de wereldwijde, internationale organisatie van de Community of the Cross of Nails. Via de mails werd duidelijk dat er wel belangstelling was, maar dat een enthousiasmerend ‘zetje’ vanuit Wageningen op prijs werd gesteld.

Reformatus Coventry Afbeelding Cross of NailsIn de zondagochtendviering op 5 juni in de historische Reformatorische kerk  op de markt in Gödöllő opende dominee  Tamás met de mededeling dat het Coventrygebed zal worden gestart in de Reformatorische kerk in Gödöllő. Na de viering heeft de Wageningse delegatie een kopie van het ‘Cross of Nails’ overhandigd aan ds Tamás Balogh. De foto is in de kerk geplaatst, waarbij ook de burgemeester, dr. György Gémesi, aanwezig was,  die het initiatief verwelkomde. In de middagviering van de Baptistengemeente kon over de ervaringen van het weekend worden verteld. Inmiddels is bekend dat het Coventrygebed op 24 juni voor het eerst in Gödöllő zal worden gebeden.

Begin oktober komt er weer een delegatie vanuit Gödöllő naar Wageningen. De Wageningse werkgroep gaat aan de slag om dit bezoek voor te bereiden en volgende stappen in deze uitwisseling te zetten. Mocht u geïnteresseerd zijn om een steentje bij te dragen, dan bent u welkom om bij de groep aan te sluiten. U kunt zich aanmelden bij Henk van Schaik.