Coventrygebed heeft vaste plaats verworven in Wageningen

Het interkerkelijke Coventrygebed vindt in onze stad sinds ruim 2 jaar iedere vrijdagmiddag van 12.00 tot 12.20 uur plaats in de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat. Het heeft inmiddels een vaste plaats gevonden in kerkelijk Wageningen met een goede deelname vanuit vooral de rk Geloofsgemeenschap en de PGteW. Het Coventrygebed wordt gebeden in internationale verbondenheid met ruim 160 kerken in de hele wereld.

20151010_Vredesgebed

Ons Coventrygebed kent een vaste, eenvoudige liturgie, met bijbellezing, zang, de litanie van vrede en verzoening en voorbeden waarbij veel deelnemers zelf een gebed uitspreken om zo hun persoonlijke intenties voor te leggen. Het geheel ademt daardoor een serene sfeer van samen bidden en stilte. Een groep van twaalf voorgangers gaat in toerbeurt voor bij het vrijdagse Coventrygebed.

Op vrijdag 24 juni is in onze Hongaarse partnerstad Gödöllö het Coventrygebed voor de eerste keer gebeden. Daarmee is het de ook eerste plaats in Hongarije waar het gebed gebeden wordt. Vanuit Wageningen hebben we met onze ervaring de mensen in Gödöllö ondersteund. In augustus gaat mogelijk weer een kleine delegatie vanuit Wageningen naar Gödöllö om deel te nemen aan het gebed.

Een enkele maal per jaar houden we het Coventrygebed op een ander tijdstip dan 12.00u om ook diegenen die niet in staat zijn om midden op de werkdag het gebed bij te wonen daartoe de gelegenheid te bieden. Dat doen we dit jaar voor de 2e keer in de Vredesweek op vrijdag 23 september om 19.00 uur. Deelnemers uit alle Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen zijn zeer welkom om het Coventrygebed mee te komen bidden.