Coventrygebed en vredesactiviteiten

106Het Coventrygebed voor Vrede en Verzoening wordt sinds mei 2014 elke vrijdag om 12.00 uur gebeden in Wageningen, in de dagkapel van de Johannes de Doperkerk. Op meer dan 160 plaatsen in de wereld wordt iedere vrijdagmiddag rond die tijd in een vergelijkbare vorm een gebedsviering voor Vrede en Verzoening gehouden, waardoor mensen zich over de hele wereld met elkaar verbonden weten. Het gebed is na de 2e Wereldoorlog ontstaan in de Engelse stad Coventry. Daar werd in november 1940 tijdens het bombardement op de stad ook de St. Michaels kathedraal verwoest.

De inwoners van Coventry weigerden zich na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken die Europa in de jaren daarna in de ban hield. Zij zochten contact met verwoeste Duitse steden zoals Kiel, Dresden en Berlijn. Zo ontstond het initiatief tot een voortdurend gebed voor Vrede en Verzoening. Over de hele wereld is daarna de ‘Cross of nails’ beweging ontstaan, genoemd naar het kruis van spijkers uit het dak van de verbrande kathedraal van Coventry (www.coventrycathedral.org.uk). Wageningen, Stad van de Bevrijding, heeft ook onder het oorlogsgeweld geleden. De Grote Kerk liep tot tweemaal toe grote schade op, de Johannes de Doperkerk verloor zijn toren en de Doopsgezinde Kerk en de synagoge werden volledig verwoest.

Het gebed wordt gedragen door de RK Geloofsgemeenschap Wageningen, de Protestantse Gemeente te Wageningen en de Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg. De werkgroep Coventrygebed zorgt, met een groep van 12 voorgangers die afwisselend de gebedsviering leiden, dat het gebed wekelijks kan plaats vinden.

Om concreet aan Vrede en Verzoening in Wageningen te werken, streeft de Werkgroep er naar aandacht te besteden aan de jaarlijkse Vredesweek en ook andere Wageningse vredesactiviteiten te ondersteunen. Het gaat daarbij steeds om ontmoeting en verbinding tussen mensen in Wageningen met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergrond en herkomst.

Plaats van het vrijdag gebed: dagkapel van de Johannes de Doperkerk, Bergstraat.
Tijd: 12.00 -12.20 uur.

Foto Martin Keijbets

 

Contactpersoon van de werkgroep is Martin Keijbets, (tel. 411109 / e-mail: mkeijbets@kpnmail.nl)

 

 

 

Nieuwsberichten van de werkgroep: