Cross of Nails in vredesvieringen

Op 17 oktober vorig jaar kwam Dean John Witcombe van de kathedraal van Coventry naar Wageningen om namens de Internationale Community of the Cross of Nails het spijkerkruis te overhandigen aan de interkerkelijke groep in Wageningen die sinds mei 2014 elke week op vrijdag om 12 uur het gebed voor Vrede en verzoening bidt in de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat. In de gebedsviering op vrijdag staat het kruis van spijkers nu telkens op tafel. De werkgroep stelt het symbool ook graag beschikbaar aan geloofsgemeenschappen in Wageningen wanneer zij een viering houden waarin vrede en verzoening belangrijke thema’s vormen.

De Coventry-gemeenschap en de bijbehorende spiritualiteit hebben hun wortels in de geschiedenis. De Engelse stad Coventry werd in november 1940 gebombardeerd door de Duitse Luftwaffe. In de ruïnes van de uitgebrande Sint Michaelskathedraal trof men de volgende dag twee dakspanten die in de vorm van een kruis lagen. De Dean van de kathedraal zag dat als een teken dat in reactie op de verwoesting niet gekozen moest worden voor vergelding maar voor verzoening. De nieuwe kathedraal is dan ook in de lijn daarvan vormgegeven.

Na de oorlog ontstond een netwerk van plaatsen waar men samen de taal ging spreken van verzoening. Wekelijks klinkt inmiddels op een groot aantal plekken in de wereld waar oorlogen sporen hebben nagelaten het gebed voor vrede en verzoening. Een Cross of Nails, gemaakt van spijkers uit het dak van de verwoeste kathedraal in Coventry staat symbool voor het netwerk.