De kerk als virtuele klimaatstraat

Hier-klimaatfeest-logoTijdens de vergadering van sleutelfiguren van donderdag 15 maart waren Joke de Jong en Els Upperman te gast. Beiden zijn lid van de diaconie van de Protestantse gemeente. Ze deden verslag van de deelname van hun gemeente aan de competitie van het ‘HIER virtuele Klimaatstraatfeest’. Het idee achter de competitie is simpel: je verdient klimaatpunten door met zoveel mogelijk mensen energie te besparen tijdens het stookseizoen. Acties die in gang worden gezet leveren punten op en het team dat aan het einde van de competitie de meeste punten heeft gescoord wint. De Protestantse Gemeente werd op de actie gewezen door een gemeentelid dat zelf met de straat waarin zij woont aan de actie had meegedaan. Zij was erg enthousiast geraakt. “Zo’n speelse manier helpt om elkaar bewust te maken van de stappen die je kunt zetten om te verduurzamen. Maar het bevordert ook de gemeenschapszin en het onderlinge contact. Dat past volgens mij ook bij een kerkgemeenschap, waar mensen verantwoordelijkheid voelen bij de zorg voor de schepping en voor elkaar en een kerk die dat ook wil laten zien buiten de eigen gemeenschap.”

klimaatstraat

De diaconie van de Protestantse Gemeente heeft die uitdaging opgepakt. Er werden gedurende het winterseizoen 2016-2017 tal van acties en activiteiten op touw gezet, variërend van het maken van energiescans van kerkgebouwen, een ‘warme truien-‘ en ‘kom op de fiets’-dienst, een duurzame huizenroute, het uitlenen van stroommeters en een bijeenkomst waar gemeenteleden energierekeningen vergeleken. Ook was er een bijzondere wedstrijd voor kinderen. Er is veel enthousiasme op gang gekomen, met ook veel aandacht voor de inspanningen van buiten de kerk. Het resulteerde in het winnen van de eerste prijs in de competitie. Daar is een geldbedrag van 5000 euro aan verbonden dat gericht besteed diende te worden. Van het prijzengeld is een kinderfeest met Elly en Rikkert gehouden, zijn rugzakken gedoneerd aan de Voedselbank en is isolatie verbeterd van de zolder van het Dienstgebouw en inloopcentrum Markt 17. De diaconie van de Protestantse Gemeente deelt de opgedane ervaringen met het Klimaatstraatfeest graag met andere geloofsgemeenschappen delen. Meer informatie is te verkrijgen via Joke de Jong of Els Upperman.