De Ontmoeting in wijkcentrum De Pomhorst

SONY DSCDonderdag 15 maart kwam de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet bijeen in wijkcentrum De Pomhorst. Het is de plek waar de geloofsgemeenschap De Ontmoeting haar thuisbasis heeft en op zondagochtend samenkomt. Voorganger Jaap Ketelaar vertelde over de ontstaansgeschiedenis van deze jonge gemeente.

Pomhorst-300x200In november 2009 startte een tiental mensen vanuit de twee Baptistengemeenten in Ede met zondagse bijeenkomsten in Wageningen. Vanaf het begin was er het verlangen om relevant te zijn voor mensen die Jezus nog niet kennen. De groep kwam in eerste instantie samen in de christelijke Basisschool ‘De Margrietschool’. In 2011 werd besloten om mee te doen aan de leergemeenschap van Nederland Zoekt. De inzet is daarbij om in je eigen omgeving je leven te leven als christen, om kleine gemeenschappen te maken, met mensen die zelf niet naar een kerk gaan. Om voor De Pomhorst van Solidez te kiezen als plek van samenkomst is dan ook een bewuste keuze.

Acht jaar na de start is De Ontmoeting een zelfstandige geloofsgemeenschap en zijn er circa 70 mensen bij De Ontmoeting aangesloten waarvan ruim 20 kinderen. Er zijn dus mensen toegetreden tot de Ontmoeting, die zich ook openen, maar het gaat langzamer dan gedacht. De ervaring leert dat het tijd kost om mensen te bereiken en relaties op te bouwen.

GemeenteFoto2017

De Ontmoeting heeft een bestuur van 3 mensen en daarnaast is er een leiderschapsteam waarin 6 mensen specifieke taken hebben. Voorganger Jaap Ketelaar is voor 1,5 dagen per week aan de gemeenschap verbonden. Naast de gezamenlijke bijeenkomst op zondagochtend zijn er twee ontmoetingsgroepen ontstaan; Back-UP en Follow. Iedere eerste zondag van de maand is de groep ‘Back Up” van De Ontmoeting in de Pomhorst met uitnodiging aan derden om te komen eten, en een aantal malen per jaar worden via de Stichting Present mensen geholpen. De groep ‘Follow’ bidt specifiek voor mensen van buiten, om mensen te helpen hun weg te vinden in het leven. Momenteel wordt ook verkend hoe De Ontmoeting ook het wijkwerk in De Nude zou kunnen ondersteunen.

De Ontmoeting kent geen officieel lidmaatschap. De drempels om mee te doen zijn laag. De Ontmoeting wil een open gemeenschap zijn. Er wordt sterk ingezet op de motivatie van binnenuit. Belangrijk is dat mensen zich thuis voelen en ‘zichzelf’ kunnen zijn bij elkaar. Leden van de gemeenschap willen aanspreekbaar zijn in een veilige omgeving en willen blijvend experimenteren met nieuwe uitdrukkingen van ‘kerk zijn’, zoekend naar het avontuur met Jezus. De droom is om door het uitleven van deze roeping in te spelen op de behoeften in de eigen omgeving, waarbij leven zoals God het heeft bedoeld tastbaar wordt en waar mensen worden uitgenodigd om daar onderdeel van te worden.

Meer informatie is te vinden op www.ontmoetingwageningen.nl