De organisatie

KerkNet Wageningen is een informeel platform waarin 12 verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen contact met elkaar onderhouden en elkaar op de hoogte houden over wat er bij hen in de gemeenschap speelt. Het platform kent een historie vanaf mei 2011. De basis voor het contactorgaan ligt in de vergadering van sleutelfiguren waarin elk van de deelnemende gemeenschappen een vertegenwoordiger heeft. Een ondersteunend team verzorgt het secretariaat, het penningmeesterschap en de PR voor KerkNet.