Delen en vermenigvuldigen

“De tijd binnen KerkNet en alle contacten die ik in die periode heb opgedaan heb ik vooral ook als heel waardevol en inspirerend voor mijzelf ervaren. Vermenigvuldigen door te delen. Dat is iets heel Bijbels. Ik wens mijn opvolger, Rikje van de Weerd, een vergelijkbare gezegende tijd toe.” Dat zei Henk van Schaik in de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet op donderdag 16 september, waar hij officieel afscheid nam als secretaris van het platform.

Er is veel waardering voor de wijze waarop Henk van Schaik zich voor KerkNet heeft ingezet. Albert Heller, sleutelfiguur namens de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, had een reeks mensen gevraagd iets te vertellen over hetgeen hij voor de interkerkelijke samenwerking binnen Wageningen heeft betekend. Oud KerkNet-voorzitters zoals Jaap Ketelaar en Judith Westerink, maar ook Martin Keibets en Henk de Jong, die al in de Raad van Kerken met hem bestuurlijk actief waren. Ieder van hen sprak met veel enthousiasme over hun samenwerking met de secretaris. Zijn energie om telkens te werken aan verbinding tussen mensen wordt breed gezien.

Namens KerkNet werd door Albert Heller een cadeau overhandigd in de vorm van een fles wijn en een broodplank voorzien van een tekst uit Mattheüs 6. Hiermee wordt gerefereerd aan de manier waarop Jezus ons leerde om de liefde van God voor de mensen te gedenken met het delen van brood en wijn. Daarnaast was er een bos bloemen voor Henk en zijn vrouw Antoinette.