Diaconaal Platform denkt na over vergrijzing

Het interkerkelijk Diaconaal Platform Wageningen organiseerde op woensdag 15 mei in de
Bevrijdingskerk een informatie- en discussieavond over verschillende facetten van het ‘ouder worden’. Een breed samengestelde groep van Wageningse kerkelijke en gemeentelijke functionarissen nam er aan deel. In Wageningen zijn er nu 6.900 inwoners 65 jaar of ouder. De verwachting is dat dit er in 2040 circa 11.000 zullen zijn.

De omstandigheden waaronder mensen de laatste fase van hun leven bereiken is al behoorlijk veranderd de afgelopen 50 jaar en die veranderingen zetten zich door. Bij veel ouderen wonen de volwassen kinderen op grote afstand. Sommige mensen zijn tot op hoge leeftijd erg vitaal en blijven voor tal van zaken beschikbaar. Voor anderen is dat niet weggelegd en is ondersteuning onontbeerlijk. Dan blijkt een eigen netwerk, bijvoorbeeld in samenwerking met de huisarts, erg belangrijk. Men spreekt van welzijn op recept, maar met eigen regie.

Diaconieën en diaconale organisaties bieden vanouds hulp en aandacht aan kwetsbare ouderen. In kerkelijke gemeenten is bezoekwerk aan ouderen een centrale activiteit. Ouderen behoren zelf tot de meest actieve kerkelijke vrijwilligers en vervullen vaak taken als mantelzorger. Erkenning en ontmoeting zijn sleutelwoorden voor het verstaan en beantwoorden van de diaconale roeping in de context van vergrijzing.