Diaconaal Platform Wageningen zoekt nieuwe voorzitter

Binnen het Diaconaal Platform Wageningen overleggen vertegenwoordigers van de diaconieën en besturen van 12 Wageningse geloofsgemeenschappen regelmatig met elkaar. Deze vergaderingen werden vanaf 2019 voorgezeten door Gertjan Budding. Wegens problemen met zijn gezondheid heeft hij de functie van voorzitter echter moeten neerleggen. Er wordt al enige tijd gezocht naar een opvolger. De belangrijkste taak van de voorzitter is het leiden van de vergaderingen. De voorbereiding en het uitwerken van punten uit de vergaderingen wordt verzorgd door de secretaris. Het Diaconaal Platform vergadert circa 4 keer per jaar.

De focus in de brede platformvergaderingen ligt op het met elkaar spreken over meer algemene thema’s die voor de diaconieën relevant zijn en die in Wageningen spelen. Het platform dient met name om ontwikkelingen die tot noden kunnen leiden tijdig te signaleren en om met elkaar af te stemmen hoe kerken daar, al dan niet gezamenlijk, op kunnen reageren. Het plan is bijvoorbeeld om eind maart een avond te organiseren over ‘Leven met eenzaamheid’. Concrete interkerkelijke diaconale activiteiten zoals het Sociaal Noodfonds, Vakantiegeld Delen en Energiegeld Delen zijn ondergebracht bij de Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten (WSIDA).

Het platform zou graag over een nieuwe voorzitter beschikken die betrokken is bij diaconaal werk of er recent veel ervaring in heeft opgedaan. Meer informatie is te verkrijgen bij de secretaris Jaap Schouls (schouls@planet.nl, 0317-420173).