Diaconaal WMO Platform Wageningen

De diaconieën van de Wageningse kerken werken samen in het Diaconaal WMO Platform Wageningen (DWPW). Het platform is in 2006 opgericht om namens de kerken en geloofsgemeenschappen in Wageningen gesprekspartner zijn van de gemeente Wageningen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Er zijn 12 kerken en geloofsgemeenschappen bij het DWPW aangesloten.

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De regelingen en het geld ervoor zijn van de centrale overheid naar de gemeenten gegaan. Het idee van de overheid is dat de nieuwe opzet de efficiëntie ten goede komt en dat door de verantwoordelijkheid dicht bij de betrokkenen te leggen beter maatwerk in de zorg mogelijk is. Het doel is ook om mensen zo veel mogelijk ‘mee te laten doen’, met een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en die van de sociale omgeving zoals familie, vrienden, kerk en verenigingen.

De kerken willen via het DWPW met één stem kunnen spreken naar de burgergemeente. Kerken kennen een lange diaconale traditie. Ook zijn binnen de kerken veel mantelzorgers en vrijwilligers aanwezig. Kerken kennen de zorgbehoevende mensen binnen hun gemeenschap en kunnen daardoor een informerende en signalerende functie hebben. Het platform DWPW werkt vanuit de diaconale doelstelling van de kerken, en richt zich primair op de implemen­tatie van de Wmo in Wageningen. Primair wil het platform monitoren hoe de werking van de nieuwe wet is. Op korte termijn wil het DWPW de vertegenwoordiging van de kerken zijn rond de invoering van de Wmo, op langere termijn wil het platform ook invulling geven aan de burgerparticipatie bij de uitvoering van de Wmo.

In het DWPW participeren:

  • Arboretumkerk- vrijzinnig op weg
  • Gereformeerde Gemeente
  • Nederlandse Gereformeerde Kerk ‘De Wagenburcht’
  • Nederlandse Gereformeerde Kerk ‘Ons Huis’
  • Protestantse Gemeente te Wageningen
  • R.K. parochie Wageningen
  • Baptistengemeente De Ontmoeting
  • Vineyardgemeente

Meer informatie is te vinden op de website www.dpwageningen.nl.

Activiteiten van het DWPW: