Dienen

Kerken en geloofsgemeenschappen willen zich dienstbaar opstellen naar de samenleving en hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Dat gebeurt  binnen  de eigen gemeenschap via diaconieën of caritas, maar ook interkerkelijk zijn er initiatieven. Voorbeelden daarvan zijn Vakantiegeld Delen, het Steunfonds Vluchtelingen en de activiteiten in persoonlijke budgetbegeleiding via ISOFA. Diaconieën van een groot aantal kerken staan ook met elkaar in contact via het Diaconaal Wmo Platform Wageningen, een platform waar heel breed wordt nagedacht over de veranderingen die er in de zorg plaatsvinden en hoe kerken daar een rol in kunnen oppakken. Ook de zorg voor de schepping  heeft in veel Wageningse geloofsgemeenschappen aandacht. De interkerkelijke werkgroep Kerk en Milieu ijvert voor aandacht voor dit thema en wil daarvoor mensen uit verschillende gemeenschappen bij elkaar brengen.