Discussie- en informatieavond over de opvang van vluchtelingen

Het interkerkelijke Diaconaal Platform organiseert op donderdagavond 26 oktober in de Bevrijdingskerk een discussie- en informatieavond over de opvang van vluchtelingen. De inloop is om 19.30 uur en het programma loopt van 20.00 uur tot 21.30 uur. Verschillende organisaties die zich in Wageningen bezighouden met de opvang van vluchtelingen hebben hun medewerking aan de avond toegezegd.

Nederland heeft al twee jaar problemen met de opvang van vluchtelingen die naar ons land komen. Dat legt met name een grote druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is een structureel tekort aan gemeenten die een langdurige opvangplek op hun grondgebied willen, waardoor de opvangorganisatie COA de ene na de andere tijdelijke noodopvang moet openen. Van de 57.000 asielzoekers die momenteel in Nederland worden opgevangen, verblijven er 26.000 in een vorm van noodopvang. Soms hotels, maar vaker grote hallen met stapelbedden of hutten op cruiseschepen.

Ook bij de opvang voor Oekraïense vluchtelingen beginnen in Nederland capaciteitsproblemen te ontstaan. Het kabinet diende het ontslag in omdat de regeringspartijen het niet eens werden over het te voeren asielbeleid. De Tweede Kamer debatteerde lang over een Spreidingswet voor de asielopvang en deed daarbij tientallen wijzigingsvoorstellen.

Mensen gaan door oorlog, onderdrukking, klimaatverandering of een gebrek aan perspectief op zoek gaan naar veiligheid. Vanuit het verlangen naar een wereld waarin alle mensen een veilig bestaan kunnen opbouwen, en in het geloof dat zo’n wereld ook Gods verlangen is, zetten kerken zich samen met mensen in lokale gemeenten in om hun bondgenoot te zijn. Gelijkwaardigheid en inclusiviteit staan daarbij centraal. Bij steun aan mensen op de vlucht pleiten kerken voor ontmoeting en verbinding. Als ontmoeting en verbinding plaatsvinden, kun je een veilig en duurzaam bestaan opbouwen en kunnen er hulpvragen aan de orde komen.

Hoe geven we daar invulling aan? Daar zal op donderdag 26 oktober worden gesproken. U bent daarbij van harte welkom.