Discussiebijeenkomst in de Vredesweek

19-09-26 Toekomstig Islamitisch CentrumTer gelegenheid van de Vredesweek vond op 24 september in Wijkcentrum De Nude een discussiebijeenkomst plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Interculturele Werkgroep Wageningen, de Werkgroep Coventrygebed en Vredesactiviteiten Wageningen en de Stichting Internationaal Islamitisch Centrum Wageningen. Een twintigtal Moslims en Christenen nam hieraan deel, nadat er vooraf een bezoek was gebracht aan het huidige Islamitisch Centrum in de Nude en het toekomstige centrum aan de Schaepmanstraat.

vredesweek2019Het thema van de Vredesweek van 2019 was ‘Vrede verbindt over grenzen’. Ds. Jan Post Hospers leidde de discussie in. Hij is predikant in algemene dienst bij de Protestantse Kerk Nederland en werkzaam als project- en beleidsmedewerker ten dienste van ontmoeting met moslims en migrantenkerken. Zijn ervaringen in de negentiger jaren aan een christelijke universiteit in Midden Java leerden hem dat verbinding mogelijk is. Het thema van de Vredesweek sprak hem zeer aan.

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer. En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. In een gepolariseerde omgeving is het zaak vanuit het midden met openheid en dialoog te reageren. Meer ontmoeting en contact is ook in Wageningen een goede zaak.