Diversiteit aan bijeenkomsten in Week van gebed

De Week van gebed voor eenheid 2022 start op zondag 21 januari maar loopt nog door tot en met zondag 28 januari. Ook na de openingsviering zijn er die week nog een reeks momenten voor ontmoeting met elkaar en met God, waarbij verschillende geloofsgemeenschappen afwisselend het voortouw nemen. Zij hopen daarbij telkens op deelname van mensen vanuit een breed spectrum aan kerken.

Maandag 22 januari wordt er in De Vredehorst in de Tarthorst een gebedsmoment gehouden. Dit wordt georganiseerd door de geloofsgemeenschappen Amazing Grace Parish en International Christian Fellowship. De aanvang is 19:00 uur en de voertaal is daarbij Engels. Dinsdag 23 januari nemen de geloofsgemeenschappen van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt het voortouw voor een gebedsviering in ‘De Wagenburcht’ aan de Kastanjeweg. De start is hierbij ook om 19:00 uur. Woensdag 24 januari is er om 19:00 uur in de Johannes de Doperkerk een interkerkelijke vesperviering die wordt georganiseerd door de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap.

Donderdag 25 januari zijn er verschillende activiteiten. Elke donderdag komt van 12.00 uur tot 12.45 uur een interkerkelijke groep bijeen om samen te mediteren. Dat gebeurt in de Verrijzeniszaal van de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat 17 in Wageningen. Ook in de week van gebed voor eenheid is deze bijeenkomst gepland. De gemeente van de Arboretumkerk – Vrijzinnig organiseert diezelfde dag van 15.00 uur tot 16.45 uur een gespreksbijeenkomst rond het thema van de week. De locatie is de Arboretumkerk aan het Delhorstpad 6.

In de avond van donderdag 25 januari is er een bidstond in de Immanuelkapel, aan de Markt 25 met daar aan voorafgaand een gebedswandeling. De aanvang van de wandeling is om 19.00 uur en de bidstond start om 20.00 uur. De organisatie van dit avondgebed is een samenwerking van leden van de Vineyard-gemeente, de Evangeliegemeente ABC Salem en De Ontmoeting. U bent bij al deze bijeenkomsten van harte welkom.

Het Coventrygebed voor vrede en verzoening wordt sinds mei 2014 elke vrijdag om 12.00 uur gebeden in Wageningen, in de dagkapel van de Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17. Dat gebeurt ook op vrijdag 26 januari als onderdeel van het programma van de week van gebed voor eenheid. Het gebed wordt gedragen door de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Wageningen, de Protestantse Gemeente te Wageningen en de Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg. Vrijdagavond is er de interkerkelijke sing-in in de Vredehorst, aan de Tarthorst 1. Natuurlijk wordt daar veel gezongen, maar er zijn ook veel muzikanten bij aanwezig ter begeleiding. Het is een avond met muziek en zang uit een grote variëteit aan christelijke tradities. De organisatie is in handen van leden van de geloofsgemeenschappen Amazing Grace Parish, International Christian Fellowship en de International Catholic Community. De inloop is vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur.

De Week van gebed wordt zondagavond 28 januari afgesloten met een ‘Youth Prayer Night’. Deze wordt van 19.00 uur tot 21.00 uur gehouden in ‘Ons Huis’ aan de Harnjesweg 84. De avond is gericht op Wageningse jongeren vanaf 12 jaar en wordt georganiseerd door tienerleiding van Vineyard, ABC Salem, YouChooze en de Nederlands Gereformeerde Kerk samen met studenten van de verenigingen Ichthus en Navigators.