Dominee Erica Hoebe aanvaardt beroep van Protestantse Gemeente in Leusden

Dominee Erica Hoebe van de wijkgemeente Lukas van de Protestantse Gemeente heeft een beroep aanvaard van de Protestantse Gemeente in Leusden. Het betekent dat zij in maart de Lukas-gemeente gaat verlaten. “Enorm jammer en wat zullen we haar missen”, schrijft de voorzitter van de kerkenraad. “We zijn echter heel dankbaar dat we Erica samen met Niels, Neeltje, Jochem en Thomas 11 jaar in ons midden hebben gehad.”

Erica Hoebe is een dominee met een aanstekelijk enthousiasme die gemakkelijk verbinding tot stand weet weet te brengen met mensen van alle leeftijden en diverse achtergronden. Dat heeft de gemeente enorm veel gebracht. Omgekeerd schrijft de dominee aan de gemeente: “Niels en ik beseffen hoe ontzettend goed het is en was, om hier te wonen en te werken, om ook als gezin deel uit te maken van de gemeente. We gaan Wageningen verlaten, maar dat doen we met dankbaarheid om al wat we hebben ontvangen en in vertrouwen op God. Dat doen we in verbondenheid met jullie, want al wat we hebben ontvangen en geleerd, dragen we mee.”

Dominee Hoebe zal ook buiten de eigen gemeenschap worden gemist in Wageningen. Ze was ook betrokken bij het werk van Stichting Present, Vluchtelingenwerk en een stichting die zich inzet voor kinderen die in armoede leven. De dominee ziet bij die organisaties duidelijke parallellen met het werk wat vanuit kerken wordt gedaan. “Ze ondersteunen mensen in lastige situaties en zoeken verbinding.” Ook de contacten met collega pastores en leden van andere geloofsgemeenschappen zijn haar dierbaar. Dominee Hoebe werkte in Wageningen graag actief mee aan interkerkelijke vieringen en andere activiteiten.

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering van de wijkgemeente Lukas in november was er net een eerste gesprek over de beroepingsprocedure omdat dominee Nico Sjoer in juni 2024 met emeritaat hoopt te gaan. Nu er een nieuwe situatie is ontstaan moet er nu dus al sneller worden gehandeld bij het invullen van het pastoraal team. Voor een deel van de officiële stappen die genomen moeten worden kan gebruik worden gemaakt van het werk dat de wijkgemeente Johannes al heeft gedaan in het beroepingswerk. Deze wijkgemeente heeft na een beoordeling van twee scenario’s door het classicale college onlangs een beroepingscommissie samengesteld. Deze commissie gaat op zoek naar een nieuwe predikant die de vacante positie invult die is ontstaan bij het emeritaat van dominee Henk Versluis.