Dominee Versluis met emeritaat

Dominee Henk Versluis heeft zondag 28 november in een viering in de Grote Kerk afscheid genomen van de wijkgemeente Johannes van de protestantse gemeente in Wageningen. De predikant, die gedurende 16 jaar aan de Wageningse wijkgemeente verbonden was, gaat met emeritaat. Daarvoor was hij gedurende 5 jaar dominee in Ameide-Tienhoven en ook een periode van 5 jaar in Kamperveen.

Het thema in afscheidspreek van dominee Versluis was ‘Wat overblijft is de Liefde’ naar de woorden waarmee Paulus zijn brief aan de gemeente in Efeze besluit. “De gemeente is het huis van God, waarin Hij zelf aan het bouwen is. Als je in eigen kracht blijft, ben je niets. Als je blijft in Zijn Liefde, dan pas ben je sterk. Waak ervoor dat je als gemeente bouwt op dat fundament.”

Na de dienst werd het predikantsechtpaar toegesproken door dominee Erica Hoebe, namens het team van voorgangers van de protestantse gemeente, door de voorzitter van de algemene kerkenraad, Marcel van Schaik, en door Freek van Holten, de voorzitter van de kerkenraad van de wijkgemeente Johannes. Er werd met veel dankbaarheid teruggekeken op het werk dat dominee Versluis binnen Wageningen mocht doen. De gemeente zong lied 259 uit de bundel Weerklank: ‘Bevestig Heer, de werken van zijn handen’.

De positie van predikant van de wijkgemeente Johannes is nog vacant. De algemene kerkenraad en de kerkenraad van de wijkgemeente onderzoeken nog op welke manier deze het beste ingevuld kan worden. Er is in dominee Nico van Houten van de Kleopasgemeente in Ede een consulent gevonden die de kerkenraad en de beroepingscommissie daarbij adviseert. Dominee Cees Hendriks uit Ede, interim predikant binnen de Protestantse Kerk Nederland, ondersteunt de gemeente twee dagen in de week in het pastorale werk.