Doorpraten over ‘Leven van genoeg’

Maandag 15 april kwam een groep van 12 mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen samen in één van de zalen van de Bevrijdingskerk. Zij keken samen naar een eerder uitgezonden tv-interview met de schrijver en econoom Paul Schenderling om daar vervolgens samen over door te praten. Paul Schenderling is econoom, schrijver en spreker. Hij adviseert, schrijft en spreekt over leven binnen de draagkracht van de aarde. Als econoom pleit hij voor een radicale ommezwaai in ons denken, van groei naar leven van genoeg. Dat poogt hij ook zo goed mogelijk in de praktijk te brengen. De Bijbel is voor hem daarvoor een grote inspiratiebron.

Het interview leverde veel gesprekstof op. In kleine groepjes werd er met elkaar over doorgesproken. Hoe kijk je aan tegen de visie van Schenderling en hoe geef je daar dan invulling aan? Lukt het om anderen daarin mee te krijgen, binnen je eigen kring, binnen je geloofsgemeenschap en daarbuiten? Wat maakt kwaad en wat geeft je juist moed? Het bleek waardevol om ervaringen en visies met elkaar te delen. Er werden inspiratiebronnen aangedragen en tal van voorbeelden genoemd van initiatieven binnen en buiten kerken die hoop geven en blij maken.

De avond was ook opgezet om te bezien in welke vorm een interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping mogelijk een impuls kan krijgen. De vorm waarin dat zou kunnen is nog wat zoeken. Uitwisseling van informatie over wat er in de verschillende geloofsgemeenschappen gebeurt rond dit thema is zeker waardevol. Daarnaast kunnen er af toe dingen worden georganiseerd. Een kleine kerngroep gaat zich daar over buigen.