Drie koninklijke onderscheidingen

lintjesregenEind april zijn Jaap Schouls, Annie Keukens-van Brakel en Ria Kramer-Baars benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bij alle drie waren hun activiteiten binnen de kerk, binnen interkerkelijk initiatieven of hun diaconale inzet een belangrijke reden on hen de onderscheiding toe te kennen. Vrijdag 3 juli kregen zij de versierselen opgespeld in een bijeenkomst in de Grote Kerk.

Jaap Schouls is op diverse terreinen interkerkelijk actief. Hij was bestuurder van de Wageningse Raad van Kerken tot het moment dat KerkNet Wageningen werd gevormd. Van daaruit was hij nauw betrokken bij de oprichting van het Diaconaal WMO Platform Wageningen, is medeoprichter van het Noodfonds Wageningen, voorzitter Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt en mede oprichter Interkerkelijke Stichting ISOFA. Ook steekt hij veel energie in de Interculturele werkgroep Wageningen en het bevorderen van de dialoog over thema’s als oorlog en vrede, discriminatie en de positie van vluchtelingen.

Annie Keukens-van Brakel is op verschillende terreinen actief binnen de Wageningse rooms-katholieke geloofsgemeenschap. Ook zet zij zich als vrijwilliger in voor VNB, een organisatie die bedevaartreizen organiseert.

Ria Kramer-Baars krijgt een lintje voor haar inzet voor vluchtelingen, alleenstaanden en andere kwetsbare mensen. Zij geeft al veertig jaar aandacht, tijd en warmte aan mensen die dat kunnen gebruiken. Zij is al ruim 40 jaar bestuurslid van comité Stichting Woord & Daad, is al lang actief in verzorgingshuis Talma Borgh in Apeldoorn en verricht diverse werkzaamheden bij pastoraal centrum .