Ds. Balk vertrekt uit Wageningen

Dominee Albert Balk verbonden aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Wageningen heeft een beroep aanvaard van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Amersfoort-Noord. Deze zomer zal hij daar zijn intrede doen. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk zijn op landelijk niveau onderweg om samen één kerk te gaan vormen. De overstap van dominee Balk naar de gemeente in Amersfoort past dus in die ontwikkeling.

Dominee Balk is sinds 2013 verbonden aan de gemeente in Wageningen. Hij heeft zich ook in Wageningen ingezet voor toenadering tussen de gemeenten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk.

Daarnaast draagt hij ook de interkerkelijke samenwerking, zoals die binnen KerkNet gestalte krijgt, een warm toe. Dominee Balk ging een aantal malen voor in interkerkelijke vieringen in de Week van gebed voor eenheid en in de viering voorafgaand op Dodenherdenking op 4 mei. Daarnaast zat hij een aantal jaren het Pastoresconvent voor, het platform waarin predikanten in Wageningen informeel met elkaar in contact staan. Vanuit KerkNet wensen we hem veel heil en zegen toe bij zijn zijn werk in zijn nieuwe gemeente.