Ds. Karel Smouter aanvaardt beroep als legerpredikant

karelsmouterDominee Karel Smouter, verbonden aan de Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen, heeft per 1 januari 2019 een beroep als legerpredikant aanvaard. Dominee Smouter was vanaf september 2005 dominee in Wageningen. In zijn ambtsperiode droeg hij ook bij aan de interkerkelijke samenwerking. Zo ging hij voor in interkerkelijke vieringen in de Week van gebed voor de eenheid en in het afgelopen jaar in de samenkomst voorafgaand aan de stille tocht op 4 mei. Ook was hij een aantal jaren de voorzitter van het Wageningse pastoresconvent.

Ook in zijn nieuwe functie blijft dominee Smouter verbonden aan de Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen.  De kerkenraad buigt zich over de procedure om een nieuwe dominee voor de gemeente te beroepen.