Aandacht voor jongeren

In de laatste vergadering van sleutelfiguren is besloten ‘Jongeren’ op de agenda van KerkNet Wageningen te houden. Er zijn een aantal geloofsgemeenschappen die een vorm van samenwerking kennen in het jongerenwerk. Zo is er de East Kids Club, die is opgezet door de Evangeliegemeente Salem, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Vineyardgemeente. Op woensdagavond is er de jongensclub en de meidenclub v20151129-Logooor 12 tot 18-jarigen en er wordt ook een kinderclub opgezet. In de zomer worden er voor de verschillende doelgroepen ook een aantal zomerdagen gehouden. De 3 gemeentes willen met de East Kids Club kerk zijn in de wijk. Zij willen over kerkmuren heen ruimte bieden om elkaar te ontmoeten en te bouwen aan eerlijke relaties. Het initiatief heeft dus een diaconale inslag. Veel meer informatie is te vinden op de website www.ekcwageningen.nl.

De interkerkelijke tienerclub YouChooze is nadrukkelijk opgezet voor jongeren die zich betrokken voelen bij het geloof. De groep komt om de 14 dagen bijeen in de Immanuëlkapel aan de Markt. De doelgroep wordt gevormd door jongeren vanaf 14 jaar. Gezellig samen eten enYouchooze bijpraten. Een spel om wakker te worden, zingen met een eigen band en samen nadenken over een onderwerp dat door de tieners is gekozen. Regelmatig wordt er iemand uitgenodigd om kort een getuigenis te geven. Aansluitend volgt een praatje van één van de clubleiders en daarna wordt er in gespreksgroepjes verder met elkaar gesproken. YouChooze is een initiatief van jeugdleiders van de Evangeliegemeente Salem, de Vineyardgemeente, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Je vindt meer informatie op de facebookpagina van YouChooze.