East Kids Club is weer gestart

De East Kids Club is een aantal jaar geleden opgezet door de Evangeliegemeente Salem, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Vineyardgemeente. De initiatiefnemers willen met de East Kids Club kerk zijn in de wijk aan de oostkant van Wageningen. Zij willen Jezus liefde zichtbaar maken over kerkmuren heen door elkaar te ontmoeten. Het initiatief kende een aantal zeer succesvolle jaren, maar in het afgelopen jaar lagen de activiteiten vrijwel stil.

Na een proces van bidden en bezinnen vanuit de verschillende betrokken kerken is de East Kids Club onlangs weer opgestart. Wilco, Jolanda en Gertine hebben de eerste middagen vormgegeven. Jolanda is betrokken vanuit het Leger des Heils en heeft ervaring in het kinderwerk. Wilco heeft door zijn blijvende aanwezigheid in de wijk ook veel contact met de kinderen. Gertine zal de coördinatie op zich nemen. Een relatie aangaan met de kinderen en daarin een stukje van Gods liefde delen zijn daarin voor hen de belangrijkste drijfveren. Op de eerste middagen waren er ongeveer 15 kinderen. Er werden bijvoorbeeld koekjes gebakken. De kinderen hebben ervan genoten.

Wilco, Jolanda en Gertine zijn nog op zoek naar vrijwilligers die met hen mee willen doen. Het gaat om een keer in de twee weken een dinsdagmiddag om een periode van circa 2 uur. De tijd is ongeveer van 15.00-17.00 uur. Ouders die mee willen doen kunnen hun eigen kinderen natuurlijk gewoon meenemen. Ze hebben dan geen oppas nodig. Daarnaast zouden de drie initiatiefnemers het ook fijn vinden als er voor de East Kids Club wordt gebeden.

Meer informatie is te verkrijgen bij Gertine Bijvank.