Een logo voor KerkNet

KerkNet Wageningen is een informeel platform waarin 12 verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen contact met elkaar onderhouden en elkaar op de hoogte houden over wat er bij hen in de gemeenschap speelt. Het platform is vooral bedoeld voor het versterken van de onderlinge contacten en zal niet vaak naar buiten treden. Toch zag de vergadering van sleutelfiguren waarde in een eigen logo, om te gebruiken voor de website en de elektronische nieuwsbrief. Beeldend kunstenaar Marieke Klok uit Renkum, verbonden aan de Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen, heeft met ons meegedacht en een aantal ontwerpen gemaakt, waar de vergadering van sleutelfiguren een keuze uit heeft gemaakt.

Definitief logo Kerknet

Het logo heeft de veelkleurigheid van de geloofsgemeenschappen die in KerkNet vertegenwoordigd zijn. Het kerkraam staat symbool voor de blik vanuit de kerken naar buiten en omgekeerd. Het kruis in het raam is hetgeen dat ons in alle verscheidenheid bindt.